Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking
In de afgelopen jaren hebben wij met een aantal bedrijven en organisaties een samenwerking opgebouwd. Met de meeste bedrijven hebben wij een samenwerking waarvan het doel is het verder door ontwikkelen van duurzaam ondernemen in de Bloemisterij branche.

• Groenprojecten Zoetermeer BV.
Met dit Zoetermeerse bedrijf werken wij samen op het gebied van interieur en kantoorbeplanting. Met ingang van september 2010 mag Groenprojecten Zoetermeer BV zich als 1e interieurbeplantingsbedrijf profileren als duurzame onderneming van de Gemeente Zoetermeer.
www.groenprojecten-zoetermeer.nl

• Duurzame Bloemisten Groep
Dit is een landelijk opererende organisatie, waarbij duurzaam gecertificeerde bloemisten zich aan kunnen sluiten. Zo ontstaat er een netwerk, waarbij organisaties en instanties door het gehele land hun milieuvriendelijke boeketten kunnen laten verzorgen en bezorgen, op dit moment zijn er 15 bloemisten die aangesloten bij dit duurzame netwerk.
www.duurzamebloemisten.nl

• MVO Nederland.
Dit is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.
www.mvonederland.nl

• Stichting MVO Zoetermeer Al sinds 2002 bestaat er een actief netwerk van ondernemers die samen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap vorm geven. In 2009 heeft dit geresulteerd in de officiële oprichting van Stichting MVO Zoetermeer. Het doel van de stichting is om het bedrijfsleven intern te verduurzamen en daarnaast een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de zoetermeerse samenleving.
www.stichtingmvozoetermeer.nl

• Stichting Milieu Keur Nederland SMK ontwikkelt en beheert criteria voor keurmerken en certificaten. Daarmee wordt duurzaam ondernemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar. Producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen werken mee aan de inhoud van de criteria. Dat verzekert een breed maatschappelijk draagvlak. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van SMK voldoen.
www.smk.nl

• Business Bloemisten Nederland (kortweg BBN) is een platform van zo'n 80 enthousiaste en dynamische bloemistondernemers, die de toon aan willen geven bij de ontwikkelingen in de bloemenbranche. Met name in het zakelijke segment.
Het doel van BBN is de zakelijke markt optimaal te bedienen door het ontwikkelen van nieuwe concepten op het gebied van logistiek, productontwikkeling, besparingsmogelijkheden en duurzaamheid. www.businessbloemist.nl